AyTi Qaqaş

Həvəskar developer tərəfindən yaradılıb

STLC — Software Testing Life Cycle

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


1 Saatlıq işimi necə dəyərləndirim?!

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


SPRING CLI Instalyasiya

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


GRADLE İNSTALYASİYA

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Groovy Instalyasiya

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Contact Forma Mail sistemin əlavə edək.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Contact Form yaradaq

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Facebook Developer qeydiyyatı.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Voyager Pages Azərbaycan dilində

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Açar sözlər və identifikatorlar | Java öyrənirəm.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...