Test Environment Setup — Test Mühitinin Qurulması

Posted on 2022-05-17 03:55:58

Test Environment Setup — Test Mühitinin Qurulması

Test Environment Setup Test etmək üçün mühitin yaradılması və yoxlanılması. Yəni proyektimiz üçün real mühitinin eynisindən test mühitində də olamlıdır. Sadəcə test mühiti end-user-lərə (ictimayətə) əlçatan olmayacaq. Həmin mühitdə proyekt test ediləcək.

Test Environment Setup Activities Atılacaq addımlar

  • Test mühiti üçün tələb olunan arxitektura, mühit ayarlanması, texniki və proqram təminatının tələblərinin siyahısı test olunmalı və aydın olmalıdır. Yəni nəyin, niyə istifadə olunacağını anlatılmalıdır.
  • Setup test environment and test data — Test mühitinin quraşdırılması
  • Perform a smoke test on the build — Smoke test olunmalıdır mühit yaradıldıqdan sonra

Deliverables of Test Environment Setup — Attdığımız addımlara nəticələr

  • Environment ready with test data set up — Test mühit və daxilində test data istifadə üçün hazırdır.
  • Smoke Test Results — Smoke Testin nəticəsi

Növbəti: Test keyslərin işlənilməsi