Test Execution Phase - Test Keyslərin işlədilmə fazası

Posted on 2022-05-17 03:57:12

Test Execution Phase — Bu fazada hazırladığımız Test Plan dokumentinə əsasən Test keysləri istifadə etməyə başlayırıq. Yəni həmin yazdığım keysləri (test nümunələrini) istifadə edərək, tətbiqin (software) gözlənildiyi kimi işləməsini təsdiqləyə bilərik. Manual test etməkdən əlavə, skriptləri işlədərək Automation test keyslərini də icra edirik. Hər hansı bug (xəta) tapılarsa onu report etmək lazımdır. Bug Reporting özünün bir dövriyyəsi var. Qısaca desəm bug tapıldıqda geri developerlərə düzəldilməsi üçün göndərilir.

Test Execution Activities Test İcrasında atılacaq addımlar

  • Execute tests as per plan — Plana uyğun testlərin icrası
  • Document test results, and log defects for failed cases Test nəticələrinin dokumentləşdirilməsi və FAIL (testi keçməyən) olan test keyslərin logları
  • Map defects to test cases in RTM Defektlərin RTMdəki Test keysləri (nümunələri) ilə uyğunlaşdırılması.
  • Retest the Defect fixes Defectlərin yenidən test olunması
  • Track the defects in closure Defectlərin İzlənilməsi

Deliverables of Test Execution — Addımların nəticəsi

  • Completed RTM with the execution status — Sona çatmış RTM dokumenti gözlənilən nəticələr ilə
  • Test cases updated with results — Test keysləri (nümunələri) yenilənmiş statusu ilə.
  • Defect reports — Defektlərin hesabatı

Növbəti: Test etmə dövrünün tamamlanması