Test Planning in STLC — Test Planın hazırlanması

Posted on 2022-05-17 03:51:48

Test Planning in STLC — Test Planın hazırlanması

STLC-də Test Planın hazırlanması Senior QA menecerinin layihə üçün səylər (efforts) və xərc (costs) təxminləri ilə birlikdə test (sınaq) planı strategiyasını müəyyən etdiyi bir mərhələdir. Bundan əlavə, resurslar, test mühiti, test məhdudiyyətləri və sınaq cədvəli də müəyyən edilir. Test Planı eyni mərhələdə hazırlanır və yekunlaşdırılır.

Test Planning Activities

  • Preparation of test plan/strategy document for various types of testing — Müxtəlif test növləri üçün plan/strategiyanın hazırlanması
  • Test tool selection — Test etmək üçün alətlərin seçilməsi
  • Test effort estimation Effortun təxmin edilməsi — vaxt və resursların düzgün təxmin edilməsi
  • Resource planning and determining roles and responsibilities. Resursların planlaşdırılması, rol və məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi.
  • Training requirement — Təlim tələbi

Deliverables of Test Planning

  • Test plan /strategy document. Test Plan dokumenti
  • Effort estimation document. Sərf olunacaq əzziyyətin dəyərləndirilmə dokumenti

Növbəti: Test case development — Test keyslərin hazırlanması