AyTi Qaqaş

Həvəskar developer tərəfindən yaradılıb

CV vəya Rezume təcrübəm

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Seleniumla tanış olaq

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


HTML — Qısa və Konkret

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Data Manipulasiya dili

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


SQL Əmrləri

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Reacta Başlayırıq.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Müsahibə sualları - Manual QA

Manual QA müsahibəsinə girməzdən öncə cavablarını bilməli olduğunuz suallar.


SQL Əsasları

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Verilənlər Bazasının əsasları

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


MySQL Docker və Windows

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...