AyTi Qaqaş

Həvəskar developer tərəfindən yaradılıb

Test Case Development Phase — Test Keysin Hazırlanma Fazası

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Test Planning in STLC — Test Planın hazırlanması

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Requirement Analysis — Tələblərin analizi

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


STLC — Software Testing Life Cycle

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


1 Saatlıq işimi necə dəyərləndirim?!

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


SPRING CLI Instalyasiya

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


GRADLE İNSTALYASİYA

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Groovy Instalyasiya

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Contact Forma Mail sistemin əlavə edək.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Contact Form yaradaq

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...