AyTi Qaqaş

Həvəskar developer tərəfindən yaradılıb

Java EE Əsas konsepti

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Regression Testing

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Runtime və İOException JAVA

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


MANUAL QA Dərsləri

Manual QA hal-hazırda Azərbaycanda günü gündən aktuallaşan İT sahələrindən biridir.


Laravel + Voyager + Recaptcha

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Waterfall Model

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


SDLC — PTHY

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Proqram təminatında xətaların yaranma səbəbləri

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


SDLC və STLC

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...


Git checkout əvəzinə

Daha ətraflı məlumat almaq üçün məqaləyə keçid edin...