STLC — Software Testing Life Cycle

Posted on 2022-05-15 05:42:00

STLC — Software Testing Life Cycle

STLC nədir? Azərbaycan dilində

Söz İngilis dilində [Təxmini tələffüz qaydası] ( Tərcüməsi ). Belə bir formatdan istifadə etməyə çalışdım ki, oxuyanda rahat olsun. Tam oxuyub bitirdikdən sonra, sullarınız olsa müraciət edib soruşmağınızı rica edirəm.

STLC proqram təminatının test edilməsi üçün nəzərdə tutulan dövrdür. Müəyyən mərhələlərdən ibarət olan test etmə prosesi proqram təminatının keyfiyyətini maksimum tələblərə uyğunluğu artırmaq məqsədi ilə qurulur. STLC özündə iki əsas anlayışı toplayır verifikasiya (verification) və validasiya (validation). Daha detallı danışsaq ümumiyyətlə növbəti mərhələlərdən ibarət olduğunu qeyd etmək olar:

  1. Requirement Analysis - Tələblərin analizi
  2. Test Planning - Test Planın hazırlanması
  3. Test case development - Test keyslərin hazırlanması
  4. Test Environment setup - Test mühitinin yaradılması
  5. Test Execution - Test keyslərin işlənilməsi
  6. Test Cycle closure - Test etmə dövrünün tamamlanması
STLC visual görünüşü

Bu mərhələlərin hər birində Entry (Entri - Daxil olan) Exit (Eqzit - Nəticə) kriteriyaları var. Entry kriteriya həmin mərhələyə başlamaq üçün tələb olunan kriteriyalardır. Exit kriteriya isə mərhələdən gözləntilərimizin təsdiqlənməsi üçün əldə edəcəyimiz kriteriyalardır. İdeal şəraitdə bir mərhələnin exit kriteriyaları ödənməmiş, növbəti mərhələyə keçməli deyilik. Real həyatda biraz fərqli ola bilər. Hər bir mərhələnin özünün Activities [Aktivitis]Deliverables [Deliverbls] var. Activities loru dildə desək hansı addımları atacayıq həmin mərhələdə, Deliverables isə həmin addımların nəticəsi nə olacaq, ya da nə olmalıdır suallarına cavab verir.

P.S. Məqalə gələcəkdə yenilənə və dəyişdirilə bilər. Bizi izləməyi unutmayın.

Saytımız: https://aytiqaqash.com/