SPRING CLI Instalyasiya

Posted on 2022-04-22 05:19:37

Windows 10

GROOVY və GRADLE instalyasiyadan sonra, spring cli install edirik. Əslində məqalə çox qısa olacaq, çünki eyni qaydada instalyasiya baş tutur. Yəni rəsmi saytdan zip faylı yükləyirik. Sonra zip arxivdə çıxarıb istədiyimiz qovluğa yerləşdiririk. Ən sonda da gedirik Environment Variable yaradırıq və terminalda spring --version yazıb versiyanı yoxlayırıq. Əgər versiya göstərilərsə deməli düzgün instalyasiya gedib.

  1. Rəsmi saytdan zip faylı yükləmək:

2. İstədiyimiz qovluğa yerləşdiririk:

Məndə bu “E:” diskində “Program Files” daxilində yaratdığım “SpringBoot” qovluğudur.

3. Environment Variables əlavə edirik:

Path dəyişkəninə əlavəmiz: %SPRING_HOME%\bin

4. Terminalda versiyanı yoxlayırıq:

Windows + R → cmd → Enter : Terminalı açdıqdan sonra spring --version yazırıq, nəticədə növbəti cavabı almalıyıq. Versiya fərqli ola bilər:

Cavabda SPRİNG CLİ versiyası gəldisə deməli düzgün quraşdırmısız.

Diqqətiniz üçün çox sağ olun.

Bizimlə əlaqə: aytiqaqash.com/contact