GRADLE İNSTALYASİYA

Posted on 2022-04-20 05:32:01

Windows 10

Quraşdırmazdan əvvəl:

  1. Saytdan complete faylı yükləyirik, zip yüklənir:

2. Xüsusi bir direktoriyaya yerləşdirdikdən sonra, Environment Variable yaratmalıyıq. Addımlar əslində GROOVY İnstalyasiyası ilə çox oxşardır.

3. Environment Variables:

GRADLE_HOME = {diskin adı}:{direktoriyanın yolu}\gradle-7.4.2
PATH editləyin və yeni variable əlavə edin: %GRADLE_HOME%\bin

PATH:

PATH ENVİRONMENTAL VARİABLE

4. Yeni terminal pəncərəsi açın və yazın: gradle -v

Əgər oxşar nəticə aldınızsa, deməli düzgün quraşdırılıb:

Diqqətiniz üçün təşəkkür!

Bizimlə əlaqə: https://aytiqaqash.com/contact